HEREDICAT – Experts en gestió d’herències

Contacta’ns: 93 874 36 00

info@heredicat.com

k

Disposicions Successòries i Litigis

Les disposicions successòries

Us assessorem amb total confidencialitat en les vostres disposicions successòries, transformant els vostres interessos d’acord amb les vostres situacions familiars i patrimonials, per donar-li cobertura jurídica i legal en els testaments i llegats, pactes successoris, desheretaments, codicils, etc.

15

Les disposicions successòries

Us assessorem amb total confidencialitat en les vostres disposicions successòries, transformant els vostres interessos d’acord amb les vostres situacions familiars i patrimonials, per donar-li cobertura jurídica i legal en els testaments i llegats, pactes successoris, desheretaments, codicils, etc.

15

Les disposicions successòries

Us assessorem amb total confidencialitat en les vostres disposicions successòries, transformant els vostres interessos d’acord amb les vostres situacions familiars i patrimonials, per donar-li cobertura jurídica i legal en els testaments i llegats, pactes successoris, desheretaments, codicils, etc.

15
shutterstock_271231631

Els litigis

Us assessorem legalment i defensem els vostres interessos davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, en tot tipus de reclamacions judicials de naturalesa successòria com son les particions d’herència, les reclamacions de la llegítima, els desheretaments, les declaracions d’absència i les incapacitacions, entre d’altres.

Els litigis

Us assessorem legalment i defensem els vostres interessos davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, en tot tipus de reclamacions judicials de naturalesa successòria com son les particions d’herència, les reclamacions de la llegítima, els desheretaments, les declaracions d’absència i les incapacitacions, entre d’altres.

shutterstock_271231631

Els litigis

Us assessorem legalment i defensem els vostres interessos davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, en tot tipus de reclamacions judicials de naturalesa successòria com son les particions d’herència, les reclamacions de la llegítima, els desheretaments, les declaracions d’absència i les incapacitacions, entre d’altres.

shutterstock_271231631