HEREDICAT – Experts en gestió d’herències

Contacta’ns: 93 874 36 00

info@heredicat.com

k

Valors i metodologia

CONEIXEMENTS JURIDICS i FISCALS

L’assessorament es realitza única i exclusivament per Advocats especialitzats en dret de successions, tant del dret civil català com del dret comú (si és el cas), essent coneixedors de les obligacions fiscals que són d’obligat compliment per als hereus.

TRACTE PERSONALITZAT

Estem compromesos amb els problemes i dubtes que puguin tenir els hereus i els tractem com a nostres. Per això el TRACTE PERSONALITZAT i, totalment, CONFIDENCIAL és fonamental en el nostre servei.

CONFIANÇA

Prestem un servei de CONFIANÇA, directe, personalitzat i integral. Posem l’hereu al centre de la nostra gestió aportant la millor solució feta a mida per el seu cas.

BONA COMUNICACIÓ

Prestem especial atenció a una BONA COMUNICACIÓ i COMPRENSIÓ de la que resulta la confiança necessària per a la resolució de l’assumpte. Estem sempre al vostre costat.

EFICIÈNCIA

Buscant donar tranquil·litat als hereus, donem respostes RÀPIDES i EFICIENTS a les situacions conflictives i perjudicials que els puguin afectar, ens avancem.