HEREDICAT – Experts en gestió d’herències

Contacta’ns: 93 874 36 00

info@heredicat.com

k

Documentació

Aquesta és la relació dels documents necessaris per a cada tramitació.

Nosaltres us sol·licitarem els documents perquè no us hàgiu de preocupar de res.

Documents Viduïtat/Orfandat/INSS

 • Certificat defunció original
 • DNI original vidu/a
 • Llibre de família original
 • núm. de compte bancari
 • certificat minusvàlua del vidu/a (si n’hi ha)

Documents per a la sol·licitud de la paga extra i auxili a la defunció

 • Certificat defunció original
 • DNI original vidu/a
 • Llibre de família original
 • núm. de compte bancari
 • Certificat d’empadronament original (si el sol·licitant no és cònjuge)
 • Factura sepeli (si el sol·licitant no és cònjuge)

Documents per a la declaració d’hereus abintestat (sense testament)

 • Certificat defunció original
 • Certificat últimes voluntats original
 • Llibre de família original (o cert. matrimoni, naixement o defunció)
 • DNI original cònjuge i/o fills
 • Fotocòpia DNI 2 testimonis (no família ni consanguínia ni política)
 • Certificat d’empadronament del difunt

Documents per a l’acceptació d’herència

 • Certificat defunció original
 • Certificat d’últimes voluntats original
 • Certificat d’assegurances de vida
 • Còpia autèntica del testament o Declaració d’Hereus
 • Certificat d’empadronament del difunt (habitatge habitual)
 • Certificat d’empadronament de l’hereu/s (plusvàlua municipal)
 • Escriptures originals de propietat dels béns immobles
 • Últim rebut de l’Impost de Béns Immobles (contribució)
 • Certificats bancaris dels saldos i titulars a la data de la defunció
 • Certificats bancaris de préstecs/hipoteques pendents de pagament (difunt)
 • Certificats bancaris d’assegurances de vida
 • Certificats de minusvàlua dels hereus (si n’hi ha)
 • Fotocòpia DNI hereu/s i/o fills
 • Factures del funeral o darrera malaltia (si n’hi ha)